SKEL:n erotuomarivarustemyyntisäännöt

 1. SKEL:n hallitus myöntää jollekin jäsenkerholleen varustemyyntioikeuden korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ajalle 1.6.xx - 31.5.yy.
 2. SKEL:n hallitus julistaa ennen sopimuskauden päättymistä varustemyyntioikeuden kerhojen haettavaksi.
 3. SKEL:n hallitus käsittelee hakemukset ja päättää varustemyyntioikeuden myöntämisestä.
 4. Hakemuksesta pitää ilmetä:
  • jäsenkerhon nimi
  • yhteys- ja vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot
  • kuvaus esitetyn varustemyyntitoiminnan käytännön toteutuksesta
  • tilauksen toimitusaika
  • esitys tuotekohtaisista käsittelymaksuista
 5. Kerho tekee puheenjohtajalle varustevaraston täydentämiseksi tilausesityksiä ja tekee tilaukset heti puheenjohtajan hyväksynnän saatuaan.
 6. SKEL maksaa kustakin toimitetusta tuotteesta kerholle selvitystä vastaan käsittelymaksun, jolla kerho kattaa kaikki myyntitoiminnan hoitamisesta sille aiheutuvat kulut (tilaus, varastointi, puhelin- ym. yhteyskulut, mahdolliset toimistokulut ja muut kulut).
 7. Kerho laskuttaa toimitetut tilaukset tilaajilta myyntihinnaston mukaisesti. Tilaajilta laskutetaan myös pakkaus- ja postituskulut. Yksityistilaajille tilaukset voi toimittaa myös postiennakolla.
 8. Kerho pitää reaaliaikaista kirjanpitoa varusteista, tilauksista, toimituksista ja maksuista.
 9. Kerho tekee vuosittain välitilinpäätöksen 31.3. ja lopullisen tilinpäätöksen 31.5.
 10. Sama kerho voi toimia toimittajana useampia sopimuskausia peräkkäin.
Rovaniemellä 20.5.2000
Liittokokouksen valtuuttamana:
Seppo Viljanen
puheenjohtaja
Raimo Lindgren
sihteeri

Graphics by Pineworks