Toimintasuunnitelma 2010 - 2011

Yhdistyksen toiminta

Jatkaa jäsenistön edunvalvontaa tehostetusti mm. keskustelemalla eri tahojen kanssa aktiivisesti ja tuomalla esiin tuomareita koskettavia asioita sekä vastaamalla Kultainen Pilli ja Viheltäjien Vati–turnauksen järjestelyoikeuksien myöntämisestä sekä ao. tilaisuudessa jaettavista tunnustuksista.

Varustemyynti

Jatkaa hyvin toimivaa yhteistyötä Helsingin Palloilukeskuksen kanssa ja mahdollisesti laajentaa sitä Palloilukeskuksen antamien signaalien perusteella. Aloittaa uusien tuomaritakkien tarpeen/määrän karttoittamisen sekä saadun toimintatuen puitteissa mainoksien painattamisen vanhoihin ja uusiin lämmittelytakkeihin.

Yhteistyö Suomen Koripalloliiton kanssa

Lausuntojen antaminen, koulutuksen seuranta, aktiivisen keskusteluyhteyden ylläpitäminen erotuomariyksikön kanssa. Hyödyntää kaikilla mahdollisilla tasoilla SKL:n jäsenyyttä, sekä pyrkii määrittelemään ja päästä päättämään jäsenistöä koskevissa asioissa.

Yhteistyö Suomen Koripalloliiton kanssa

Pyritään etsimään vaihtoehtoinen halvempi paikka, mihin voitaisiin siirtää keskitetysti kaikki yhdistyksen säilytettävät paperimateriaalit, jotka tällä hetkellä stadionilla varastossa.

Koulutus

Järjestää mahdollisuuksien rajoissa tuomarikoulutusta nk. +50 tuomareille.

Graphics by Pineworks