Suomen Koripalloerotuomarien Liiton toiminta

SKEL on niukasti resursoitu liitto, jonka päätarkoitus on pyrkiä käytettävissä olevilla resursseillaan edistämään suomalaista koripalloilua erotuomareiden kannalta. Toiminta sisältää myös pyrkimyksen erotuomarien etujen ajamiseen ja valvomiseen Suomen Koripalloliiton toiminnassa, mutta toistaiseksi liitolla ei ole muodollista mandaattia edustaa erotuomareita Koripalloliiton hierarkiassa. Tämän mandaatin hankkiminen on yksi keskeisistä kehitykohteista liiton toiminnassa.

Toinen rooli, joka SKEL:lla on, liitty paikallisen kerhotoiminnan tukemiseen. SKEL pyrkii keskitetysti etsimään tapoja tuoda varoja erotuomaritoimintaan erilaisten sponsorisopimusten ja keskitetyn varustehankinnan kautta. Liitto vastaa tärkeimpien erotuomarivarusteiden myynnistä ja pyrkii jatkuvasti kehittämään tätä palvelua paremmin erotuomareiden tarpeita vastaavaksi. Kerhojen tukimuotoihin liittyy myös valtakunnallisista erotuomariasioista tiedottaminen tarpeen mukaan erilaisia medioita hyödyntäen.

SKEL osallistuu myös aktiivisesti Suomen Erotuomarien Liiton (SEL) toimintaan. Liitolla on edustaja SEL:n hallituksessa ja liitto pyrkii aktiivisesti tukemaan SEL:n järjestämiä tapahtumia käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Oleellisena osana tätä toimintaa on materiaalin toimittaminen Erotuomari-lehden käyttöön.

Graphics by Pineworks